De Arnhemse Dialoog hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.
Persoonsgegevens die wij verwerken

Om ons werk goed te kunnen doen, verwerken wij persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, hebben gehad of willen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van contactpersonen van organisaties (stichtingen, verenigingen, buurtinitiatieven, bedrijven en andere samenwerkingsrelaties). Of personen die vrijwilligerswerk of betaald werk doen voor de Arnhemse Dialoog of hebben aangegeven hierin interesse te hebben.

In de meeste situaties leggen wij alleen algemene contactgegevens vast zoals geslacht, naam, adresgegevens, telefoongegevens en emailadressen in het administratief systeem van de Arnhemse Dialoog. Medewerkers en vrijwilligers van de Arnhemse Dialoog hebben toegang tot dit systeem voor de uitoefening van hun (vrijwilligers)werk.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere persoonsgegevens zoals een bankrekeningnummer verzamelen wij alleen als dat noodzakelijk is gezien de aard van de relatie (bijvoorbeeld leveranciers) en zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van de Arnhemse Dialoog die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arnhemsedialoog.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Delen van persoonsgegevens met derden

Wij schakelen derden in voor de ondersteuning van onze organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Wij delen uw gegevens alleen met derden als dat voor de uitoefening van onze werkzaamheden nodig is, bijvoorbeeld bij deelname aan een door ons georganiseerd evenement.Foto's

Voor de uitoefening van ons werk maken wij geregeld gebruik van fotomateriaal. Deze foto’s worden bijvoorbeeld gemaakt tijdens evenementen die wij organiseren. Foto’s worden gepubliceerd via onze social media kanalen of gebruikt voor communicatie-instrumenten zoals digitale nieuwsbrieven. Indien van toepassing en noodzakelijk vragen wij vooraf toestemming aan afgebeelde personen voor publicatie.Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en om vertrouwd webverkeer te identificeren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.Inzage, correctie en recht van verzet

Indien wij gegevens van je verwerken, dan heb je de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kun je indienen door een e-mail te sturen.Vragen of klachten

Mocht je een vraag of klacht hebben over de wijze waarop de Arnhemse Dialoog jouw gegevens verwerkt of over deze Privacyverklaring, stuur dan een email naar info@arnhemsedialoog.nl

Postbus 222
6800 AE JH Arnhem
info@arnhemsedialoog.nl


NB Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. We raden je daarom aan om de Privacyverklaring regelmatig na te lezen op wijzigingen.