Een publiek-privaat platform rond armoede en schulden.

Schuldhulpverleners, betrokken burgers, gemeente, wijkteams en Arnhemse bedrijven trekken samen op bij de aanpak van armoede in onze stad.

Er gebeurt ontzettend veel in Arnhem voor mensen in armoede en met schulden. Er zijn meer dan 130 initiatieven, juist daarom is het belangrijk dat deze bekend zijn bij mensen met geldzorgen, maar ook bij de vele verwijzers, hulpverleners en vrijwilligers rondom hen. Deze initatieven zijn in kaart gebracht in de schuldenwijzer, deze fungeert als een overzichtskaart van het hulpaanbod op het gebied van armoede en schulden in Arnhem, op wijk/stadsniveau en ingedeeld naar categoriën.

Naar de schuldenwijzer
De mede-iniatiefnemers bestaan uit

We maken bedrijven bewust van de rol die zij kunnen vervullen

Juist op de werkvloer zijn er signalen die kunnen wijzen op geldzorgen bij personeel: een verzoek om een voorschot, een loonbeslag, ziekmeldingen. Deze signalen kunnen worden aangegrepen om een helpende hand te bieden, maar dat is voor veel werkgevers toch nog een blinde vlek.

De Arnhemse Dialoog wil bedrijven bewust maken van hun belang (een loonbeslag kost een bedrijf immers veel geld, medewerkers met geldzorgen verzuimen vaker) en hen bekend maken met de routes naar hulp en steun. Deze zijn er volop, maar bereiken de werkgever nu nog slechts mondjesmaat. Arnhemse Dialoog wil een katalysator zijn voor het thema 'schulden op de werkvloer'. We leggen daarbij de verbinding met het reeds bestaande aanbod in Arnhem van training en hulpverlening toegespitst op bedrijven.

Schuldhulpmaatje

In 2018 ontwikkelde de Arnhemse Dialoog samen met Rijnstad, SWOA en Humanitas het idee van een schuldhulpmaatjespoule. Dit is een poule van vrijwilligers uit het bedrijfsleven die de drie organisaties kunnen inzetten op klussen over de hele linie van financiële ondersteuning. Met een investering van circa 3 uur per week gedurende een jaar kunnen werknemers worden ingezet bij reeds bestaande Arnhemse initiatieven. Denk aan maatje zijn voor een jongere met geldzorgen, voor een gezin met dikke pech door baanverlies of mantelzorg, de administratie op orde houden van een oudere, een steun in de rug zijn voor iemand na afronding van een schuldentraject.

We brengen nieuwe initiatiefnemers in contact met bestaande Arnhemse initiatieven, om zo daadkracht en middelen aan elkaar te knopen.

De Arnhemse Dialoog heeft korte lijnen met de Arnhemse Uitdaging. Via de Arnhemse Uitdaging laat Arnhem zien dat maatschappelijk betrokken ondernemen haar in de genen zit. De Arnhemse Uitdaging gebruikt haar netwerk van Arnhemse bedrijven en haar organisatiekracht om matches te maken. Verzoeken van verenigingen en stichtingen koppelen ze aan bedrijven die iets kunnen betekenen in de vorm van spullen, menskracht, middelen. Dat alles om Arnhem een stukje mooier en leefbaarder te maken.

Desiree Kuipers  
Kwartiermaker van Arnhemse Dialoog

Telefoon: 06 505 289 28
E-mail: info@arnhemsedialoog.nl