vanaf 20 oktober as. speciaal ingericht meldpunt gedupeerden kinderopvangtoeslag in de lucht

15 October, 2020

U heeft vast en zeker meegekregen dat er landelijk fouten zijn gemaakt bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Ouders zijn ten onrechte als fraudeur bestempeld door de Belastingdienst met alle gevolgen van dien. Ook naar schatting ruim 300 Arnhemse ouders zijn hierdoor getroffen. De Belastingdienst gaat contact leggen met ouders over een compensatieregeling, maar de inschatting is dat dit niet altijd voldoende is. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van kinderen. Om te voorkomen dat problemen steeds groter worden, wil de gemeente zo snel mogelijk in contact komen met de gedupeerden. De Belastingdienst mag om privacyredenen niet met ons delen om welke Arnhemmers het gaat. Daarom vraag ik u te helpen bij het vinden van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire en hen te verwijzen naar het hiervoor ingerichte meldpunt voor hulp op maat.

Ik vraag u om alert te zijn als u inwoners spreekt waarbij u geldzorgen of andere problemen vermoedt als gevolg van de toeslagenaffaire en hen actief door te verwijzen naar het meldpunt. Zo zorgen we samen dat we de gedupeerde ouders helpen hun leven weer op orde te krijgen.

Inwoners kunnen zich melden bij Rijnstad via ikwilhulp@rijnstad.nl of vanaf 20 oktober aanstaande via een speciaal (nieuw) telefoonnummer (026) 312 7890. Het meldpunt wordt bemand wordt door getrainde medewerkers van Erop af. Samen met de Sociale wijkteams en PLANgroep wordt gekeken op welke gebieden hulp nodig is, zoals hulp bij schulden, gezondheid of bij problemen in het gezin.