Online kennissessie Moedige Dialoog Sam& over kinderen die opgroeien in armoede, in een gezin met een of twee werkende ouders 24 november 2020, 9.00u 10.30u

27 October, 2020

Eind 2019 is vanuit Sam& een onderzoek gestart naar ‘werkende armen’. Al lange tijd is bekend dat er werkenden zijn die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En dat ook zij niet altijd gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen voor hun kinderen.

Eind september is de rapportage ‘Altijd op een richeltje lopen’ verschenen. Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op persoonlijke verhalen van werkende ouders. Het bevat informatie over het bereiken van de groep werkende ouders die moeten leven met een krappe beurs. Daarnaast biedt het rapport ook zicht op structurele belemmeringen waarmee deze groep ouders te maken heeft. De bevindingen leiden tot een levendig rapport voor iedereen die te maken heeft met gezinnen waar te weinig inkomen is ondanks dat zij betaald werk hebben of gezinnen die recentelijk, bijvoorbeeld door de coronacrisis, met een inkomensterugval te maken hebben.

Voor meer informatie zie de websites van Leergeld Nederland en Sam&.

Tijdens deze kennissessie vertellen we jullie meer over de resultaten van dit onderzoek, beantwoorden wij graag jullie vragen, maar ook zijn wij erg benieuwd naar wat jullie zelf (kunnen) doen om werkende ouders beter te bereiken. Misschien heb je al goede aanpakken, of helpen de bevindingen uit dit rapport om zelf aan de slag te gaan. Dus onze vraag aan jullie: hoe kan je ervoor zorgen dat werkende armen beter de weg weten te vinden naar ondersteuningsmogelijkheden voor hun kinderen?