de Arnhemse Dialoog schuift vanzelfsprekend, als één van de belangrijke partners, aan bij de werkbijeenkomst georganiseerd door de gemeente Arnhem

20 February, 2020

Donderdagmiddag 20 februari schuift de Arnhemse Dialoog vanzelfsprekend, als één van de belangrijke partners, aan bij de werkbijeenkomst georganiseerd door de gemeente Arnhem. Lees hieronder wat we gaan doen! 

Een groot aantal Arnhemse inwoners heeft met schulden en/of armoede te maken en komt hier moeilijk zelfstandig uit. Schulden en armoede hebben ook grote impact op veel leefgebieden, zoals de mogelijkheid om mee te kunnen doen in de maatschappij en op de gezondheid. Gemeente Arnhem heeft daarom de ambitie om alle Arnhemmers te helpen naar een schulden- en armoedevrij bestaan. Hoe helpen we Arnhemse inwoners met armoede en schulden het beste? En hoe kunnen we door preventief te werken en vroegsignalering voorkomen dat inwoners in die situatie terechtkomen? Op 20 februari organiseert gemeente Arnhem de werkbijeenkomst ‘Samen tegen armoede en schulden’ om samen met haar partners met deze thema’s aan de slag te gaan.

De partners waarmee gemeente Arnhem samenwerkt hebben een enorm belangrijke rol in het vraagstuk over armoede en schulden. We willen de verbinding en samenwerking nog meer versterken door gezamenlijk te werken aan de uitvoering van dit thema en met elkaar bepalen hoe de uitvoeringsagenda eruit gaat zie. Tijdens de werkbijeenkomst staan we eerst stil bij de huidige stand van zaken en gaan we daarna in werksessies aan de slag met diverse thema’s binnen armoede en schulden. De ambitie staat er. Nu is het zaak om met elkaar te bepalen hoe we gaan bijdragen aan die ambitie.